изготвяне на икономически анализи относно настояща и бъдеща дейност на фирмата

изготвяне на икономически анализи относно настояща и бъдеща дейност на фирмата