ЗА НАС

Счетоводна къща Декрес ООД Ловеч е създадена през 1993 година, фирмата е създадена с цел счетоводно обслужване на фирми и граждани. От самото си създаване до настоящият момент фирмата се занимава с дейности само в сферата на икономическо счетоводните услуги на фирми, Еднолични Търговци, физически лица и Дружества с нестопанска цел-фондации и сдружения. Консултации свързани с икономическо финансови казуси , подготовка на документи за банково кредитиране, кандидатстване по Европейски програми, Държавни помощи и проекти, Одитиране на фирми отговарящи на условията за извършване на Одит от експерт счетоводител , извършване на ревизии за целите на управленският състав и съдружници . В последно време се извършват счетоводни услуги на фирми от ЕС и други чуждестранни фирми с клонове е Република България. Във фирмата работят високо квалифицирани кадри с висше икономическо образование. Обучени са много специалисти за периода на съществуване на фирмата за счетоводна работа в други фирми. Фирмите с които работи счетоводната къща Декрес са от всички сфери на икономическият сектор, като машиностроене, строителство, транспорт, лека промишленост, търговия на едро и дребно, селско стопанство, туризъм , преработвателна промишленост, финансовият сектор , както и на физически лица-годишни данъчни декларации и представяне при данъчни проверки. В предлаганите услуги е и Адвокатски услуги, фирмата работи с доказа ли се адвокати в областта на Данъчно Осигурителното Право, фирменото право и казуси свързани със сделки в Евро съюза.