Партньори

Наши клиенти са едни от най-големите компании в област Ловеч от сферата на:

Mашиностроене, мебелно производство, хранително – вкусовата промишленост, строителство, транспорт, външна и вътрешна търговия, услугите : адвокати, лекари, стоматолози